Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Vương miện của gia đình
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
Vương miện của gia đình là đạo đức; Vẻ đẹp của gia đình là thứ tự; Vinh quang của gia đình là lòng hiếu khách; Và hạnh phúc của gia đình là ...
Vương miện của gia đình là đạo đức;
Vẻ đẹp của gia đình là thứ tự;
Vinh quang của gia đình là lòng hiếu khách;
Và hạnh phúc của gia đình là thỏa lòng.

Vô Danh

About Author

Advertisement

Đăng nhận xét

 
Top