Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Biết làm sao?
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
Nhiều bạn than phiền không vô được trang blog này của tôi tại wordpress. Bởi vì wordpress.com  bị một số nhà mạng trong nước chặn. Vì thế...
Biết làm sao?
Biết làm sao?

Nhiều bạn than phiền không vô được trang blog này của tôi tại wordpress. Bởi vì wordpress.com  bị một số nhà mạng trong nước chặn. Vì thế...

Đọc thêm »

Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Quốc hội Cộng hòa Séc phê chuẩn việc trả lại tài sản chiếm đoạt của Giáo hội
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
Thông tín viên Reuters  Nhà thờ Tyn ở Prague Quốc hội Séc đã phê chuẩn một kế hoạch trả lại tài sản của Giáo hội  trị  giá hàng tỉ đôla bị c...
Quốc hội Cộng hòa Séc phê chuẩn việc trả lại tài sản chiếm đoạt của Giáo hội
Quốc hội Cộng hòa Séc phê chuẩn việc trả lại tài sản chiếm đoạt của Giáo hội

Thông tín viên Reuters  Nhà thờ Tyn ở Prague Quốc hội Séc đã phê chuẩn một kế hoạch trả lại tài sản của Giáo hội  trị  giá hàng tỉ đôla bị c...

Đọc thêm »

Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Tân Phúc âm hóa là gì?
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
GPVO - Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã giải thích ý nghĩa của từ "tân Phúc âm hóa" trong bài giảng thánh lễ bế mạc kỳ tĩnh tâm t...
Tân Phúc âm hóa là gì?
Tân Phúc âm hóa là gì?

GPVO - Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã giải thích ý nghĩa của từ "tân Phúc âm hóa" trong bài giảng thánh lễ bế mạc kỳ tĩnh tâm t...

Đọc thêm »

Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Nghi thức chúc lành khi hành hương Năm Đức Tin
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
Những điều cần biết trước Trong đời sống mục vụ, nên coi trọng những cuộc hành hương đến những nơi thánh, hoặc để tổ chức một cử hành đặc...
Nghi thức chúc lành khi hành hương Năm Đức Tin
Nghi thức chúc lành khi hành hương Năm Đức Tin

Những điều cần biết trước Trong đời sống mục vụ, nên coi trọng những cuộc hành hương đến những nơi thánh, hoặc để tổ chức một cử hành đặc...

Đọc thêm »

Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Bài hát mới: Cánh cửa đức tin
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
Sáng tác: Sr. Huyền Vinh  Trình bày: Minh Tiến và Duy Phúc
Bài hát mới: Cánh cửa đức tin
Bài hát mới: Cánh cửa đức tin

Sáng tác: Sr. Huyền Vinh  Trình bày: Minh Tiến và Duy Phúc

Đọc thêm »

Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Cẩn thận khi dùng email và internet
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
Hôm nay, tôi muốn nhắc các bạn cẩn thận khi dùng email và internet. Ngày nay chuyện gian dối quá nhiều. Đã nhiều lần tôi thấy những email gở...
Cẩn thận khi dùng email và internet
Cẩn thận khi dùng email và internet

Hôm nay, tôi muốn nhắc các bạn cẩn thận khi dùng email và internet. Ngày nay chuyện gian dối quá nhiều. Đã nhiều lần tôi thấy những email gở...

Đọc thêm »

Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Lễ khai giảng năm học mới của sinh viên Công giáo Vinh
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
GPVO – 16:30 ngày 23/9/2012, Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, đã đánh một hồi trống dài khởi đầu cho năm học mới của...
Lễ khai giảng năm học mới của sinh viên Công giáo Vinh
Lễ khai giảng năm học mới của sinh viên Công giáo Vinh

GPVO – 16:30 ngày 23/9/2012, Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, đã đánh một hồi trống dài khởi đầu cho năm học mới của...

Đọc thêm »

Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Người cầu nguyện cho phụ nữ hiếm muộn mang bầu qua đời
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
Cha Toma Thiện, người cầu nguyện cho phụ nữ hiếm muộn mang bầu, đã qua đời hồi 19 giờ ngày 9 tháng 9 vừa qua tại đan viện Thiên Phước, Sài G...
Người cầu nguyện cho phụ nữ hiếm muộn mang bầu qua đời
Người cầu nguyện cho phụ nữ hiếm muộn mang bầu qua đời

Cha Toma Thiện, người cầu nguyện cho phụ nữ hiếm muộn mang bầu, đã qua đời hồi 19 giờ ngày 9 tháng 9 vừa qua tại đan viện Thiên Phước, Sài G...

Đọc thêm »

Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Trịnh Kim Tiến: Tôi đến với Chúa vì Người đã chọn tôi
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
VRNs (30.07.2012) – Sài Gòn – Trước đây tôi không hề tin có Chúa. Với những hiểbiết ít ỏi và nông cạn của mình, thậm chí cách đây 2 năm tôi ...
Trịnh Kim Tiến: Tôi đến với Chúa vì Người đã chọn tôi
Trịnh Kim Tiến: Tôi đến với Chúa vì Người đã chọn tôi

VRNs (30.07.2012) – Sài Gòn – Trước đây tôi không hề tin có Chúa. Với những hiểbiết ít ỏi và nông cạn của mình, thậm chí cách đây 2 năm tôi ...

Đọc thêm »

Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Bài hát: Mẹ giáo phận Vinh
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
Hiệp thông cầu nguyện cho giáo phận Vinh, nhất là giáo điểm Con Cuông. Sáng tác: Huyền Vinh Trình bày: Tuyết Nga và các bạn
Bài hát: Mẹ giáo phận Vinh
Bài hát: Mẹ giáo phận Vinh

Hiệp thông cầu nguyện cho giáo phận Vinh, nhất là giáo điểm Con Cuông. Sáng tác: Huyền Vinh Trình bày: Tuyết Nga và các bạn

Đọc thêm »
 
 
 
Top