Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Năm Sự Sáng
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
Thứ nhất thì ngắm:               Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa. Thứ hai...

Thứ nhất thì ngắm:              
Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.
Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai thì ngắm:                
Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Người.

Thứ ba thì ngắm:                 
Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ bốn thì ngắm:               
Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Thứ năm thì ngắm:              
Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.


About Author

Advertisement

Đăng nhận xét

 
Top